تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
229000 تومان
605000 تومان
99000 تومان
797000 تومان
329700 تومان
117500 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
211500 تومان
151800 تومان
895000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
82800 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
200000 تومان
364000 تومان
598000 تومان
تماس بگیرید
230000 تومان
تماس بگیرید
136000 تومان
تماس بگیرید
212000 تومان
460000 تومان
تماس بگیرید
292000 تومان
298000 تومان
360000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
235000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
156000 تومان
353000 تومان
156000 تومان
تماس بگیرید
286150 تومان
690000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
234800 تومان
تماس بگیرید
129600 تومان
198000 تومان
269600 تومان
تماس بگیرید
442000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
489000 تومان
253000 تومان
430000 تومان
تماس بگیرید
395000 تومان
525000 تومان
672000 تومان
263000 تومان
89000 تومان
151800 تومان
تماس بگیرید
320000 تومان
تماس بگیرید
237000 تومان
900000 تومان
378000 تومان
تماس بگیرید
79000 تومان
تماس بگیرید
760000 تومان
130000 تومان
186000 تومان
107000 تومان
152000 تومان
290000 تومان
62000 تومان
82800 تومان
530000 تومان
68000 تومان
68000 تومان
62500 تومان
117000 تومان
117000 تومان
144000 تومان
تماس بگیرید
59400 تومان
74900 تومان
53600 تومان
42800 تومان
132700 تومان
275500 تومان
93600 تومان
208300 تومان
139400 تومان
69900 تومان
117000 تومان
25000 تومان
37800 تومان
62000 تومان
87000 تومان
5600 تومان
96300 تومان
43700 تومان
13500 تومان
143800 تومان
تماس بگیرید
257000 تومان
تماس بگیرید
208800 تومان
71700 تومان

درباره محصولات

مکمل داروخانه ای

مکمل بدنسازی و ورزشی یکی از نیازهای اصلی ورزشکاران رشته های مختلف و بدنسازی حرفه اي می باشد که متاسفانه به دلیل وجود نمونه هاي‌ تقلبی فراوان و بی کیفیت و همچنین نبود اطلاعات کافی در مورد میزان مصرف و استفاده سرخود عده اي از ورزشکاران، این مکمل ها به جای کمک به ورزش کار باعث ایجاد مشکلات جسمی و روحی برای انها خواهد شد. حال تیم بزرگ داروخانه دکتر زهره زارع سعی دارد تا شما عزیزان را با انواع مکمل ها ی بدنسازی و ورزشی و نحوه مصرف آن آشنا کرده و ضمن معرفی و عرضه بهترین مکمل بدنسازی و بهترین زمان مصرف، گامی در جهت بهبود روند تهیه و مصرف مکمل های بدنسازی بردارد.

  مکمل هاي‌ بدنسازی و ورزشی معمولاً برای رسیدن به اهداف مختلفی مصرف می شوند که از جمله می توان به مکمل افزایش وزن پروتئین و گینر مانند مکمل کازئین و وی و انواع مکمل کربوهیدرات و کربوپروتئین ، مکمل کاهش وزن و چربی سوز مانند مکمل CLA و کافئین، مکمل افزایش عملکرد ورزشی  چون مکمل پمپ و انواع مکمل انرژی زا و حتی مکمل کراتین،  مکمل دوران رژیم مانند مکمل BCAA جهت سنتز پروتئین، مکمل ریکاوری و ... اشاره کرد.همچنین افراد روزانه مکمل های مختلفی مثلاً  مکمل گلوتامین، مکمل آرژنین و پروهورمون و ... استفاده می کنند .

  مکمل هاي‌ بدنسازی داروخانه ای
مکمل های بدنسازی داروخانه ای شامل مکمل هایی می باشند که تولید شرکت های داخلی بوده که به دو گونه تولید مواد اولیه در داخل و مواد اولیه وارداتی می باشد که فقط توسط شرکت مادر بسته بندی  و از طریق گمرکات کشور وارد می شوند که در هر دو صورت تحت مجوز و نظارت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی می باشند. داروخانه دکتر زهره زارع سعی دارد تا بهترین مکمل های بدنسازی از نظر بهره وری و با قیمت مناسب را در اختیار ورزشکاران و خریداران محترم قرار دهد.