151800 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
198000 تومان
442000 تومان
151800 تومان
186000 تومان
152000 تومان
96300 تومان

درباره محصولات

  ال-گلوتامین (L-Glutamine)

 ال گلوتامین چیست؟

گلوتامین اسید آمینه ای غیر ضروری است که توسط بدن ساخته می شود و بیشترین مقدار را در پلاسما و عضلات اسکلتی داراست. غلظت گلوتامین خون در یک فرد سالم  3 تا 4 برابر سایر اسیدهای آمینه دیگر است. مقدار حدوداً 60 درصد اسید آمینه درون سلولی را تشکیل می دهد و بطور متوسط 9 گرم در روز ، از عضلات به خون ترشح می شود.
از بارزترین مزایای ال گلوتامین این است که از تجزیه پروتئین عضلات جلوگیری میکند و پدیده ای به نام آتروفی عضلات را به خوبی مهار کند. این اسید آمینه نقش کلیدی در متابولیسم پروتئین، حجم سلولی و ضد کاتابولیسم دارد.
مکمل این اسید آمینه نقش مهمی در افزایش حجم سلول ها و تشدید سنتز پروتئین در عضلات ایفا میکند و خواص آنتی کاتابولیکی بسیار قدرتمندی دارد.
گلوتامین در از عوامل موثر بر تولید هورمون رشئ می باشد که از بدیهیات این است که تولید و مقدار هورمون رشد در افزایش حجم عضلات و قدرت جسمانی را باعث میشود.

از فواید مکمل ال گلوتامین گلوتامین می توان به تقویت حافظه، افزایش حجم و آب عضلات و مفاصل، جلوگیری از تخریب بافت عضلانی و ترمیم بافت عضلانی، انتقال نیتروژن بین ارگان ها، حفظ تعادل اسید و باز، افزایش ترشح هورمون رشد، منبع انرژی سلول های مخاطی روده، منبع انرژی سلول های سیستم ایمنی و تنظیم سنتز و تجزیه پروتئین ، تحریک سنتز پروتئین در عضلات با در اختیار گذاشتن نیتروژن برای تولید پروتئین ، کاهش زمان ریکاوری عضلات ، افزایش تولید هورمون رشد ، کاهش کاتابولیسم در طول تمرینات ، افزایش استقامت به وسیله جایگزین ، کردن گلیکوژن در شرایطی که گلیکوژن بدن تخلیه شده است ، کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌ها به وسیله تقویت سیستم ایمنی بدن اشاره کرد.

ورزش سنگین موجب پدید آمدن فرایندی به نام کاتابولیسم یا تجزیه پروتئین عضلات میشود و استفاده مقادیر مناسب و کافی از مکمل گلوتامین میت.اند تا حد قایل توجهی این فرایند را بهبود بخشد.