خرید انواع مکمل تقویت مفاصل و استخوان | داروباما

154000 تومان
248500 تومان
24000 تومان
24000 تومان
45800 تومان
234300 تومان
30000 تومان
49800 تومان
72000 تومان
27000 تومان
20000 تومان
23000 تومان
32800 تومان
25000 تومان
16000 تومان
45600 تومان
15000 تومان
28000 تومان
150000 تومان
23000 تومان
29800 تومان
21200 تومان
147200 تومان
164100 تومان
18300 تومان
32700 تومان
49000 تومان
25000 تومان
190000 تومان
114900 تومان
74500 تومان
34000 تومان
207600 تومان
331700 تومان
173000 تومان 192400 تومان
35000 تومان
14100 تومان
28200 تومان
148000 تومان
49000 تومان
126800 تومان
52000 تومان
148000 تومان
114900 تومان
43600 تومان
99000 تومان
228000 تومان
196200 تومان
209000 تومان
48000 تومان
78000 تومان
128000 تومان
91500 تومان
159000 تومان
35500 تومان
244000 تومان
103200 تومان
52000 تومان
149000 تومان
96300 تومان
126000 تومان
85500 تومان
225700 تومان
58000 تومان
150300 تومان
120000 تومان
184000 تومان
110500 تومان
81000 تومان 90000 تومان
81700 تومان
65000 تومان
57000 تومان
183000 تومان
170500 تومان
150000 تومان
78000 تومان
132000 تومان
171000 تومان
96700 تومان
89000 تومان 140000 تومان
22000 تومان
69000 تومان
117800 تومان
27800 تومان
119000 تومان
79000 تومان
130000 تومان
43000 تومان
73000 تومان
143000 تومان
31000 تومان
57000 تومان
50000 تومان
59300 تومان
103500 تومان
44700 تومان
87900 تومان
105000 تومان
72000 تومان
23000 تومان
62800 تومان
70000 تومان
135000 تومان
60000 تومان
78500 تومان
130000 تومان 145000 تومان
90000 تومان
62000 تومان
104700 تومان
93000 تومان
103000 تومان
72000 تومان
14900 تومان
16400 تومان
72000 تومان
65000 تومان
تماس بگیرید
19500 تومان
55600 تومان
87900 تومان
120000 تومان
274000 تومان
58000 تومان
300000 تومان
35000 تومان
218000 تومان
255000 تومان
26000 تومان
23200 تومان
73000 تومان
218000 تومان
20000 تومان
20000 تومان
42000 تومان
91000 تومان
50000 تومان
72000 تومان
86000 تومان
183000 تومان
235000 تومان
29200 تومان
43000 تومان
140000 تومان
230000 تومان
210000 تومان
39900 تومان
65500 تومان
40000 تومان
199000 تومان
310000 تومان
114000 تومان
136000 تومان
155000 تومان
35000 تومان
78500 تومان
124000 تومان 151000 تومان
126000 تومان 153000 تومان
172000 تومان
45000 تومان 72000 تومان
65000 تومان 92000 تومان
73000 تومان 95000 تومان
48000 تومان
118000 تومان
103000 تومان
95000 تومان
88500 تومان 98000 تومان
145000 تومان
232000 تومان

درباره محصولات

مکمل استخوان و مفاصل

بسیاری از افراد از دردهای مفصلی رنج می برند که این درد بر اثر عواملی متعددی می باشد به طور مثال در ورزشکاران با افزایش سن به دلیل تمرینات استقامتی دچار آسیب در مفاصل خود می شوند. افراد زیادی نیز دچار آرتروز در مفاصل خود هستند. این بیماری به دلیل از بین رفتن ماده غضروفی بین مفاصل ایجاد می شود که برای رفع این مشکل می توان از مکمل مفاصل استفاده کرد با مصرف این مکمل در کاهش درد و التهاب در مفاصل می توان تا حد زیادی کاست.

درمان های مختلفی بر ایجاد غضروف و جبران آن وجود دارد که با نام قرص های غضروف ساز موجود می باشند.

بهترین مکمل مفاصل

در بهترین مکمل استخوان ترکیباتی به کار رفته که  در درمان این بیماری ضروری می باشند. گلوکزامین و کندرواتین سولفات می باشد که در بهبود ساییدگی مفصل و درد مفاصل بسیار مفید هستند.

گلوکزامین توانایی کاهش درد آرتروز را دارد و کندرواتین جهت ساخت کلاژن که ترکیبی ضروری برای استحکام بافت مفاصل است از دیگر اثرات این مکمل ها بهبود و التیام دردهای مفصلی و کمک به ترمیم بافت های آسیب دیده می باشد در حفظ ساختار شبکه ای غضروف ، تاندون و لیگامنتها و رفع خشکی و سفتی بعد از انجام ورزش نیز بسیار مفید می باشند.