مسواک | انواع مسواک

71900 تومان
11100 تومان
17000 تومان
23500 تومان
22400 تومان
31000 تومان
28400 تومان
14000 تومان
18400 تومان

درباره محصولات

تاريخچه مسواک

طرح مسواک و مواد بکار رفته در ساخت آن راه درازي را پيموده است.  تمدن هاي باستاني از چوب مسواک (مسواک گياهي) براي تميز کردن دندانهايشان استفاده مي کردند. اين وسيله شامل ترکه نازک نوعي درخت بود که قسمت انتهايي آن الياف سائيده شده داشت، چوب مسواک را روي سطوح دنداني مي کشيدند و با حرکات مالشي غذا را از روي دندان تميز مي کردند.
در سالیان اخير، مسواک ها با دسته هاي استخواني، چوبي يا عاج فيل ساخته شده اند. پرزهاي اين مسواک ها، الياف سخت و محکمي بودند که از خوک ها، گرازها و ساير حيوانات بدست مي آمدند.

چرا مسواک بزنيم؟

مسواک زدن دندانها نقش بسيار مهمي در بهداشت دهان و دندان روزانه افراد ايفا مي کند. مسواک زدن، غذا و پلاک دنداني را از روي سطوح دندانها پاک مي کند. پلاک دنداني لايه چسبنده اي متشکل از ميکروب ها است که سبب آزردگي و التهاب لثه مي شود. اگر پلاک دنداني تميز نشود، سخت و آهکي شده و تبديل به جرم دنداني مي شود. زمانيکه جرم در قسمت بالاي خط لثه اي تجمع پيدا مي کند، مسواک زدن دشوار مي گردد که در نتيجه آن لثه آزرده شده، دچار تورم و خونريزي مي گردد. اين حالت ژنژيويت (التهاب لثه) نام دارد و مرحله ابتدايي بيماري پريودنتال (بيماري انساج پيرامون دندان) به حساب مي آيد.