ارتوپدی | انواع تجهیزات پزشکی ارتوپدی

58500 تومان
40500 تومان
9000 تومان
186000 تومان
227000 تومان
141000 تومان
109000 تومان
117000 تومان 130000 تومان
92000 تومان
52000 تومان
92000 تومان
92000 تومان
66000 تومان
209000 تومان
85000 تومان
164000 تومان
38000 تومان
254000 تومان
246000 تومان
180000 تومان
276000 تومان
228000 تومان
511000 تومان
166000 تومان
90000 تومان
423000 تومان
76200 تومان
99000 تومان
210000 تومان
172000 تومان
450000 تومان
61300 تومان
36500 تومان
94000 تومان
133000 تومان
149700 تومان
69000 تومان
173000 تومان
90000 تومان
359000 تومان
131000 تومان
170000 تومان
489000 تومان
768000 تومان
715000 تومان
169000 تومان
870000 تومان
120900 تومان
90000 تومان
162000 تومان
109000 تومان
141000 تومان
85000 تومان
61000 تومان
182000 تومان
124000 تومان
146000 تومان
102000 تومان 115000 تومان
118000 تومان
242000 تومان
85500 تومان
90000 تومان
258000 تومان
70000 تومان
75000 تومان
87500 تومان
134850 تومان
120000 تومان
88000 تومان
141000 تومان
97700 تومان
45000 تومان 53000 تومان
22000 تومان
130000 تومان
116300 تومان
54000 تومان
130200 تومان
130000 تومان
120900 تومان
125000 تومان
364000 تومان
125000 تومان
180000 تومان
125000 تومان
437400 تومان 486000 تومان
125000 تومان
362000 تومان
152000 تومان
131000 تومان
152000 تومان
332000 تومان
156000 تومان
325800 تومان 362000 تومان
54000 تومان
54000 تومان
280800 تومان 312000 تومان
77000 تومان
45000 تومان
191000 تومان
348000 تومان 387000 تومان
88200 تومان 98000 تومان
164500 تومان
348300 تومان 387000 تومان
52000 تومان
280000 تومان
312000 تومان
35100 تومان 39000 تومان
367000 تومان
93000 تومان
173000 تومان
280000 تومان
282000 تومان 312000 تومان
94000 تومان
94000 تومان
362000 تومان
120900 تومان
120900 تومان
190000 تومان
98000 تومان
31500 تومان
104000 تومان
257000 تومان
18000 تومان
207000 تومان
293000 تومان
58500 تومان
97000 تومان
109000 تومان
109000 تومان
362000 تومان
127000 تومان
255000 تومان
238000 تومان
212000 تومان
186000 تومان
174600 تومان 194000 تومان
106950 تومان
133000 تومان
23000 تومان
133000 تومان
249000 تومان
109000 تومان
295200 تومان 328000 تومان
194000 تومان
167400 تومان 186000 تومان
86000 تومان
133000 تومان
234000 تومان
322200 تومان 358000 تومان
94000 تومان
192000 تومان
126000 تومان
203000 تومان
81000 تومان
53000 تومان
173000 تومان
173000 تومان
118000 تومان
109000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
30000 تومان
30000 تومان
141000 تومان
50000 تومان
50400 تومان
276000 تومان
414000 تومان
174000 تومان
414000 تومان
99000 تومان
151000 تومان
82000 تومان
131000 تومان
60000 تومان
76800 تومان
317000 تومان
415000 تومان
78000 تومان
450000 تومان
79000 تومان
470000 تومان
520000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1000000 تومان
284000 تومان
312000 تومان
194000 تومان
186000 تومان
141000 تومان
495000 تومان
207000 تومان
تماس بگیرید
42200 تومان
58500 تومان
تماس بگیرید
98000 تومان
498000 تومان
275000 تومان
285500 تومان
485000 تومان
118000 تومان
165000 تومان
103000 تومان
56000 تومان
117000 تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
31000 تومان
80000 تومان
37000 تومان
124000 تومان
45500 تومان
39000 تومان
90000 تومان
210000 تومان
160000 تومان
211000 تومان
تماس بگیرید
90000 تومان
156000 تومان

درباره محصولات

ارتوپدی چیست؟

ارتوپدی شاخه ای از علوم جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن از جمله مفاصل و عضلات و استخوان ها فعالیت دارد.

در گذشته شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها و بیماری‌های استخوان و مفاصل معمولا توسط جراحان عمومی و شکسته بند ها درمان می‌شد و از اواخر دهه ۴۰  که متخصصان ارتوپدی که کم کم توسط مردم شناخته شدند،پس از آن بیماری‌های استخوان و مفاصل و نیز شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها توسط این متخصصان تحت درمان و جراحی قرار گرفتند. درکل پزشکان متخصص ارتوپدی به مداوای بیماران دچار بیماری‌های استخوان، مفاصل و ستون فقرات می‌پردازند و این بیماری‌ها شامل شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها، فلج‌های مادرزادی و اکتسابی، ترمیم زردپی‌ها و اعصاب محیطی و درمان تومورهای استخوانی می باشد.

مشکلات مرتبط با رشته ارتوپدی:

آسیب های استخوان ها و مفاصل بدنبال ضربات مثل شکستگی، دررفتگی، کشیدگی و رگ به رگ شدن، پارگی تاندون ها و رباط ها

وظیفه اصلی یک متخصص ارتوپد:

متخصص ارتوپدی که به آن متخصص استخوان و مفاصل یا جراح استخوان و مفاصل یا ارتوپد هم میگویند با استفاده از روش های جراحی و غیر جراحی به تشخیص و درمان مشکلات سیستم حرکتی بدن می پردازد. ازجمله:

 • آسیب‌های ورزشی
 • خراب شدن مفاصل بدن مثل آرتروز و ساییدگی مفصل
 • عفونت اندام‌ها
 • تومورهای استخوان و بافت‌های نرم اندام
 • بیماری‌های مادرزادی اندام‌ها

بسیاری از متخصصین ارتوپدی فعالیت کاری خود را به یک زیر شاخه محدود کرده‌اند. آنها به این طریق سعی می‌کنند بیشترین تمرکز خود را در یک زمینه بگذارند تا علم و تجربه بیشتری را در آن زمینه کسب کنند.;این زیر شاخه ها عبارتند از:

 • جراحی دست
 • جراحی شانه و آرنج
 • جراحی ستون مهره
 • جراحی لگن و مفصل ران
 • جراحی زانو
 • جراحی پا
 • جراحی ارتوپدی کودکان
 • حراجی تومورهای سیستم حرکتی
 • جراحی تروما و آسیب‌های اسکلتی
 • جراحی آسیب‌های ورزشی