نمک کم سدیم | انواع نمک کم سدیم دیابتی

9800 تومان

درباره محصولات

نمک کم سدیم یا نمک رژیمی

نمک دریا نمکی است تصفیه نشده که دارای انواع ناخالصیها ازجمله فلزات سنگین است که خطر سرطانزایی آنها به اثبات رسیده است. علاوه بر داشتنن ناخالصیها، نمک دریا دارای میزان کم ید و یا حتی فاقد ید است که نیاز روزانه به ید را تأمین نمیکند.وجود این ناخالصیها در نمک دریا میتواند منجر به بروز عوارض نامطلوب در اندام‌های گوارشی، کلیوی و کبدی شده و در مواردی ایجاد مسمومیت کند. حتی ممانعت در جذب آهن موجود در وعده غذایی و در نتیجه ابتلاء به کم خونی ناشی از کمبود آهن شود.در حال حاضر در کشور ما واحدهای تولید کننده نمک با تجهیز سیستم تصفیه توانستهاند با روش تبلور مجدد (کریستالیزاسیون مجدد) ناخالصیهای محلول و نامحلول موجود در نمک را حذف کنند و نمکی کاملا بهداشتی تحت نام نمک تصفیه شده تبلور مجدد را تولید و عرضه کنند.

تفاوت نمک معمولی و نمک کم سدیم:

به طور کل نمکهای موجود در بازار دارای 100 درصد سدیم میباشند و سبب افزایش فشارخون می شوند،اما نمک کم سدیم، با داشتن فقط 20 درصد سدیم با کاهش 80 درصدی سدیم نسبت به نمک های معمولی مناسب افراد دیابتی و افراد با فشار خون بالاست.