دستگاه های خانگی | انواع دستگاه و نوار و سوزن و بخور و ترازو و ماساژور و دماسنج خانگی

990000 تومان
1344000 تومان
1320000 تومان
1230000 تومان
1199000 تومان
1200000 تومان
840000 تومان
151000 تومان
1380000 تومان
1152000 تومان
89000 تومان
828000 تومان
1326000 تومان
48000 تومان
961000 تومان
2846000 تومان
965000 تومان
1700000 تومان
1752000 تومان
1512000 تومان
1007000 تومان
1380000 تومان
1080000 تومان
23000 تومان
1250000 تومان
1200000 تومان
94200 تومان
1548000 تومان
792000 تومان
806000 تومان
2150000 تومان
1770000 تومان
2220000 تومان
1077000 تومان
972000 تومان
126000 تومان
558000 تومان
940000 تومان
564000 تومان
404400 تومان
228000 تومان
1797000 تومان
530000 تومان
288000 تومان
746000 تومان
378500 تومان
437000 تومان
1426800 تومان
551000 تومان
1086000 تومان
614000 تومان
1527000 تومان
469000 تومان
522000 تومان
841000 تومان
787000 تومان
131000 تومان
422000 تومان
950000 تومان
356000 تومان
1267000 تومان
956000 تومان
117000 تومان
561000 تومان
1094300 تومان
675000 تومان
50400 تومان
785000 تومان
1520000 تومان
98000 تومان
848700 تومان
180000 تومان
668000 تومان
430000 تومان
850000 تومان
1842000 تومان
295000 تومان
690000 تومان

درباره محصولات

دستگاه های خانگی

تجهیزات پزشکی خانگی گروهی از کالاهای پزشکی هستند که غالبا جهت استفاده کاربران در منزل و یا محل کار به صورت عمومی، خاص و با تخصصی  مورد استفاده قرار می گیرند. تجهیزات پزشکی خانگی معرفی شده در درمان کالا جهت توانبخشی، پیشگیری، درمان، تناسب اندام و ... و شامل اقلام ارتوپدی، تب سنج، تشک ضد زخم بستر، تشک برقی، تست قند خون، فشار سنج ها، ماساژورها، محرک تنس، نبولایزر و بسیاری اقلام دیگر میباشند.