خرید انواع مکمل تقویت مفاصل و استخوان | داروباما

19000 تومان
39300 تومان
44200 تومان
35800 تومان
200000 تومان
290000 تومان
31000 تومان
29200 تومان
29000 تومان
55000 تومان
43600 تومان
26000 تومان
95000 تومان
15000 تومان
77500 تومان
32000 تومان
42500 تومان
19600 تومان
32500 تومان
19800 تومان
226900 تومان
44300 تومان
39000 تومان
114000 تومان
50400 تومان
19700 تومان
134000 تومان
42000 تومان
138000 تومان
36200 تومان
50700 تومان
30000 تومان
36000 تومان
91500 تومان
24200 تومان
48800 تومان
45000 تومان
91600 تومان
32700 تومان
99000 تومان
32700 تومان
198700 تومان
38000 تومان
8500 تومان
10400 تومان
34000 تومان
154000 تومان
327000 تومان
37000 تومان
32000 تومان
45800 تومان
234300 تومان
30000 تومان
72000 تومان
51600 تومان
27000 تومان
20000 تومان
37000 تومان
25000 تومان
15000 تومان
28000 تومان
150000 تومان
23000 تومان
29800 تومان
21200 تومان
18600 تومان
33000 تومان
49000 تومان
25000 تومان
190000 تومان
114900 تومان
89500 تومان
42000 تومان
207600 تومان
331700 تومان
35000 تومان
69300 تومان
148000 تومان
49000 تومان
126800 تومان
52000 تومان
148000 تومان
135000 تومان
43600 تومان
84000 تومان
99000 تومان
35600 تومان
196200 تومان
209000 تومان
126000 تومان
39500 تومان
452900 تومان
117600 تومان
103200 تومان
52300 تومان
149000 تومان
126600 تومان
105500 تومان
206600 تومان
58000 تومان
150300 تومان
72000 تومان
120000 تومان
29000 تومان 35000 تومان
110500 تومان
104600 تومان
34000 تومان
65000 تومان
89100 تومان
248000 تومان
193000 تومان
86600 تومان
222400 تومان
28000 تومان
117800 تومان
75750 تومان
154800 تومان
79000 تومان
196200 تومان
154900 تومان
43000 تومان
135000 تومان 143000 تومان
136000 تومان
19600 تومان
83300 تومان
50000 تومان
59300 تومان
141700 تومان
44800 تومان
106900 تومان
72000 تومان
37000 تومان
102000 تومان
137300 تومان
83400 تومان
96000 تومان
98100 تومان
104700 تومان
207000 تومان
163500 تومان
295000 تومان
44200 تومان
10500 تومان
72000 تومان
130000 تومان
28100 تومان
9300 تومان
65400 تومان
4500 تومان
169000 تومان
52300 تومان
103000 تومان
17000 تومان
16000 تومان
49800 تومان
23000 تومان
32800 تومان
45600 تومان
14900 تومان
147200 تومان
164100 تومان
16400 تومان
100000 تومان 110000 تومان
14100 تومان
72000 تومان
35000 تومان
228000 تومان
48000 تومان
128000 تومان
55600 تومان
91500 تومان
159000 تومان
120000 تومان
274000 تومان
126000 تومان
300000 تومان
184000 تومان
218000 تومان
255000 تومان
26000 تومان
80000 تومان 90000 تومان
73000 تومان
150000 تومان
78000 تومان
132000 تومان
218000 تومان
20000 تومان
20000 تومان
42000 تومان
171000 تومان
91000 تومان
50000 تومان
72000 تومان
69000 تومان
86000 تومان
183000 تومان
235000 تومان
29200 تومان
27800 تومان
230000 تومان
210000 تومان
107000 تومان
39900 تومان
65500 تومان
40000 تومان
310000 تومان
114000 تومان
73000 تومان
155000 تومان
35000 تومان
78500 تومان
124000 تومان 151000 تومان
105000 تومان
126000 تومان 153000 تومان
172000 تومان
45000 تومان 72000 تومان
70000 تومان
65000 تومان 92000 تومان
73000 تومان 95000 تومان
48000 تومان
118000 تومان
63000 تومان
87000 تومان 145000 تومان
90000 تومان
103000 تومان
95000 تومان
103000 تومان

درباره محصولات

مکمل استخوان و مفاصل

بسیاری از افراد از دردهای مفصلی رنج می برند که این درد بر اثر عواملی متعددی می باشد به طور مثال در ورزشکاران با افزایش سن به دلیل تمرینات استقامتی دچار آسیب در مفاصل خود می شوند. افراد زیادی نیز دچار آرتروز در مفاصل خود هستند. این بیماری به دلیل از بین رفتن ماده غضروفی بین مفاصل ایجاد می شود که برای رفع این مشکل می توان از مکمل مفاصل استفاده کرد با مصرف این مکمل در کاهش درد و التهاب در مفاصل می توان تا حد زیادی کاست.

درمان های مختلفی بر ایجاد غضروف و جبران آن وجود دارد که با نام قرص های غضروف ساز موجود می باشند.

بهترین مکمل مفاصل

در بهترین مکمل استخوان ترکیباتی به کار رفته که  در درمان این بیماری ضروری می باشند. گلوکزامین و کندرواتین سولفات می باشد که در بهبود ساییدگی مفصل و درد مفاصل بسیار مفید هستند.

گلوکزامین توانایی کاهش درد آرتروز را دارد و کندرواتین جهت ساخت کلاژن که ترکیبی ضروری برای استحکام بافت مفاصل است از دیگر اثرات این مکمل ها بهبود و التیام دردهای مفصلی و کمک به ترمیم بافت های آسیب دیده می باشد در حفظ ساختار شبکه ای غضروف ، تاندون و لیگامنتها و رفع خشکی و سفتی بعد از انجام ورزش نیز بسیار مفید می باشند.