دور چشم | انواع کرم و سرم دور چشم

136000 تومان
68500 تومان
168000 تومان
60900 تومان
143800 تومان
180000 تومان
107900 تومان
94500 تومان
180000 تومان
105100 تومان
77000 تومان
129400 تومان
98700 تومان
95500 تومان
131400 تومان
50000 تومان
144000 تومان
40900 تومان
32300 تومان
37000 تومان
45000 تومان
66700 تومان
143000 تومان
39900 تومان
162400 تومان
247700 تومان
127000 تومان
127000 تومان
167000 تومان
15800 تومان
32500 تومان
15800 تومان
39700 تومان
19500 تومان
440000 تومان
116000 تومان
14100 تومان
56500 تومان
70400 تومان
49000 تومان
54500 تومان
54500 تومان
61000 تومان
32000 تومان
34000 تومان
156000 تومان
18200 تومان
8700 تومان
20000 تومان
112800 تومان
99700 تومان
57300 تومان
23500 تومان
46500 تومان
66500 تومان
60000 تومان
49000 تومان
97800 تومان
97800 تومان
97800 تومان
102700 تومان
97800 تومان
315900 تومان
176000 تومان
168700 تومان
115000 تومان
132300 تومان
100200 تومان
365800 تومان
92500 تومان
87500 تومان
128500 تومان
139500 تومان
92900 تومان
308000 تومان
245000 تومان
38200 تومان
57800 تومان
76000 تومان
93000 تومان
77800 تومان
77800 تومان
212500 تومان
421000 تومان
514000 تومان
48600 تومان
43000 تومان
180000 تومان
45000 تومان
تماس بگیرید
84400 تومان
85000 تومان
99800 تومان
49800 تومان
304000 تومان
167000 تومان
161000 تومان
376000 تومان
663000 تومان
435600 تومان
186000 تومان
138300 تومان
179800 تومان
161200 تومان
474000 تومان
492000 تومان
662000 تومان
495000 تومان
141000 تومان
745000 تومان
129000 تومان 145000 تومان
171000 تومان
21900 تومان
21900 تومان
15300 تومان
166500 تومان
558000 تومان
553000 تومان
395000 تومان
858000 تومان
489000 تومان
105000 تومان
70000 تومان
514000 تومان
496000 تومان
527000 تومان
416000 تومان
413500 تومان
193000 تومان
225000 تومان
186000 تومان
380000 تومان
286000 تومان
286000 تومان
518000 تومان
326000 تومان
593000 تومان
864000 تومان
405000 تومان
126400 تومان
702000 تومان 780000 تومان
534000 تومان 594000 تومان
179000 تومان
219000 تومان
131700 تومان
463000 تومان
564000 تومان
168000 تومان
168000 تومان
197000 تومان
228000 تومان
216000 تومان
167000 تومان
35000 تومان
544000 تومان
197700 تومان
425200 تومان
103500 تومان
98800 تومان
84000 تومان
98800 تومان
48000 تومان
199000 تومان
تماس بگیرید
120000 تومان
86000 تومان
344000 تومان
223000 تومان
120000 تومان
639000 تومان 711000 تومان
تماس بگیرید
374400 تومان
401900 تومان
250000 تومان
88800 تومان
387600 تومان

درباره محصولات

مراقبت از پوست دور چشم

پیری پوست زودتر از همه روی پوست دور چشم تاثیر می گذارد به همین دلیل مراقبت از آن را باید جدی بگیریم . باید نوع مشکل و سن را برای انتخاب محصول در نظر بگیرید. استفاده از این محصولات را در سنین پاییت تر آغاز کرد. و استفاده از ضد آفتاب دور چشم و عینک آفتابی را جدی بگیرید. به دلیل اینکه دور چشم دارای پوستی نازک و حساس می باشد به همین دلیل به مراقبت بیشتری نیاز دارد برای دور چشم باید از محصولات مناسب دور چشم استفاده کرد.

سیاهی و کبودی دور چشم :

در اکثر اوقات ارثی و ژنتیکی می باشد ولی علائمی چون کم خونی، کم خوابی، تغذیه نامناسب، آلودگی هوا نیز ممکن است تاثیرگذارتر بر روی این مشکل باشند . گاهی پارگی مویرگی نیز موجب تیرگی دور چشم می شود که با مصرف کرم های ضد تیرگی و کبودی دور چشم می توان به درمان آن کمک کرد.

چروک دور چشم :

با افزایش سن دور چشم نیز دچار چروک می شود که در ابتدا کم عمق و در صورت عدم توجه عمیق تر می شوند که عواملی چون تغذیه نامناسب، شستشوی مکرر دور چشم با صابون ها که چربی طبیعی دور چشم را از بین می برند، نور مستقیم آفتاب و استفاده نکردن از عینک آفتابی،  چروک دور چشم را افزایش می دهند. که می توان در ابتدایی سن سی سالگی از ضد چروک های ملایم تر استفاده کرد.

پف دور چشم :

گشادی عروق و تجمع آب موجب پف می شود که برای از بین بردن آن از کرم های درمانی با خاصیت ضد پف مفید می باشند.

روش مصرف کرم های دور چشم :

کرم های دور چشم همه به یک گونه استفاده می شوند . مقداری از کرم دور چشم خود را با ضربه های ملایم از بیرون به سمت داخل چشم بمالید.